Терснаб АД

Tersnab Sliven Tersnab Sliven Tersnab Sliven Tersnab Sliven Tersnab Sliven

На 20.05.2017г. част от екипа на Терснаб АД участва в традиционния семинар за новостите в продуктовия асортимента на Laserliner , Comet и Hervisa Perles.

 

Развитието на водещия немски производител на лазерна техника Laseliner продължава предлагайки уникалната гаранция от 4 години.

Лазерите на Laserliner , дисковете на Comet и вибраторната техника на Hervisa Perles може да намерите в магазините на Терснаб АД.